Dastan

Aşıq yaradıcılığında iri həcmli musiqili-epik əsər. Məzmununa görə iki növə ayrılır: qəhrəmanlıq dastanları və məhəbbət dastanları.


 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009