Tenor

Yüksək kişi səsi.

Növləri: lirik tenor, dramatik tenor.

Səsin diapazonu: do1 – si-bemol 2

 

 

klavir «Mahur-Hindi». İfa edir - Arif Babayev.
klavir «Sevgili canan». İfa edir - Bülbül.
klavir Əsgərin ariyası. İfa edir - Rəşid Behbudov.
 
 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009