Ansambl

Iki və daha artıq ifaçının birgə ifası (duet iki ifaçı, trio üç ifaçıdan ibarət olur).

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009