Muğam

Azərbaycanda xanəndəsazəndə yaradıcılığının məhsulu olan şifahi ənənəli peşəkar musiqi növüdür. Muğam ciddi qanun-qaydalar əsasında qurulan sərbəst ölçülü melodiyaya malikdir (improvizasiyadır).

- İfa edir: İslam Rzayev.

 

 

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009