Heyratı

Zərbi muğamlardan biri, gümrah, nikbin, cəngavərlik əhvali-ruhiyyəsi daşıyır. Rast məqamına əsaslanır.

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009