Xor

Böyük kollektivin birgə oxuması, xor üçün xüsusi əsərlər yazılır.
 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009