Zərb alətləri

Zərb vurmaq vasitəsilə səsləndirilən musiqi alətləri: Azərbaycanda nağara, qoşa-nağara, dəf, qaval kimi zərb alətləri geniş yayılıb. Avropa musiqisində baraban, litavra və s. zərb alətləri istifadə olunur.

 

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009