Qaval

zərb musiqi aləti

 

 

 

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009