Vokal musiqi

Oxumaq üçün nəzərdə tutulan musiqi növü: solo, müşayiətlə və müşayiətsiz, ansambl şəkilində ifa olunur.

 

 

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009