Ariya

Vokal musiqinin bir növü, opera, oratoriya və kantata janrında yazılmış əsərlər daxilində inkişaflı musiqi nömrəsi, obrazın mənəvi aləminin, xarakterinin dərindən açılmasına xidmət edir.

- Koroğlunun ariyası.

 

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009