Opera

Musiqili səhnə janrıdır.

Operada dramatik hadisələr, qəhrəmanların xarakteri oxumaq (vokal) vasitəsilə şərh olunur. Vokal oxuma simfonik orkestrlə müşayiət edilir. Opera əsəri solo epizodlardan ariya, reçitativansambl, xor, orkestr, rəqs nömrələrindən ibarətdir.

Opera pərdə və şəkillərə bölünür.

 

 


 
  © Musigi dunyasi, 2009