Mayə

Ladın (məqamın) əsas sabit pərdəsi, eyni zamanda, muğamın başlanğıc, bütün inkişafın təməlini qoyan əsas pərdəsi.

 

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009