Reçitativ

Vokal musiqidə avazlı nitq, deklamasiyaya yaxın üsul. Əsasən opera əsərlərində bitkin irihəcmli səhnələr arasında bağlılıq yaratmaq və hadisələri izah etmək üçün istifadə olunur.

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009