Xalq çalğı alətləri

Xalq tərəfindən yaradılan və xalqın məişətində dərin kök salan musiqi alətləri.

Azərbaycanın xalq çalğı alətlərinə tar, saz, kamança, kanon (simli alətlər); zurna, balaban, ney (nəfəsli alətlər), nağara, qoşa-nağara, dəf, qaval (zərb alətləri) və s. daxildir.

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009