Musiqili komediyalar


Arşın mal alan. Əsər haqqında məlumat

Yazılma tarixi: 1913-cü il

İlk tamaşa: 1913, 25 oktyabr, Bakı.

Libretto müəllifi: Üzeyir Hacıbəyov

Tarixi əhəmiyyəti:

- Musiqi dilinin xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan musiqisində və Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığında yeni mərhələdir.

- Bir çox xarici dillərə tərcümə olunaraq, dünyanın 40-dan artıq səhnəsində tamaşaya qoyulmuş ilk əsərdir.

Dirijorlar: - Müslüm Maqomayev

Rejissorlar: H.Ərəblinski

Əsgər rolunun ifaçıları:

Hüseynqulu Sarabski, Bülbül, Rəşid Behbudov, Azər Zeynalov

Gülçöhrə:

Əhməd Ağdamski, S.Mustafayeva, Z.İsmayılova.

Film çəkilmişdir:

- 1916, Piron qardaşlarının «Filma» səhmdar cəmiyyəti, rejissor – B.Svetlov.

- 1917, Peterburq, rejissor – Q.Belyakov

- 1937, ABŞ, rejissor – R.Mamulyan

- 1945, Bakı kinostudiyası, rejissor – R.Təhmasib və N.Leşşenko.

- 1965, «Azərbaycanfilm», rejissor – T.Tağızadə.


<<< Geri   

 

  © Musigi dunyasi, 2009