Musiqili komediyalar


Arşın mal alan. Qısa məzmunu

Birinci pərdə

Komediyada hadisə gənc tacir Əsgərin evində baş verir.

Əsgər qəmlidir. O, evlənmək istəyir. Lakin mövcud adətlər və dini qanunlar yad kişiyə qızın üzünü görməyə icazə vermir. Buna görə də Əsgər nişanlanmaq üçün qız görüb seçə bilmir.

Əsgərin dostu Süleyman bu çətin məsələni həll edir. Süleyman Əsgərə məsləhət görür ki, arşınmalçı paltarı geyib küçədə parça satsın, çünki bütün dövlətli evlərinin qapıları arşın malı satanların üzünə açıqdır. Bu yolla o, nişanlanmaq üçün özünə qız seçə bilər.

İkinci pərdə

Müflisləşmiş zadəgan Soltan bəyin evi. Bəyin qızı Gülçöhrə təklikdən kədərlənir, onun ürəyi sevmək arzusu ilə döyünür.

Bəyin qardaşı qızı Asya və qulluqçu Telli söhbət edir, zarafatlaşırlar. Soltan bəyin gəlişi ilə qızların səmimi söhbəti kəsilir, onlar gedir.

Tək qalan Soltan bəy təklikdən, dul kişi həyatından şikayətlənir və allaha yalvarır ki, ona bir dul arvad yetirsin. Bir azdan Soltan bəy gedir.

Arşınmalçının səsi eşidilir. Səsə yığışan qızlar ondan mal almağa başlayırlar.

Əsgər və Gülçöhrənin qəlbində qarşılıqlı meyl, maraq oyanır. Gülçöhrənin məhəbbətini sınamaq istəyən Əsgər ona öz həqiqi vəziyyətini açıb demir. Gülçöhrə and içir ki, kim olur-olsun, başqasına ərə getməyəcək.

Tezliklə Əsgər öz xalası Cahanı Soltan bəyin evinə gətirir. Təsadüfən onu görən Soltan bəy ona evlənməyi təklif edir.

Üçüncü pərdə

Gülçöhrə sevgilisinin həsrətini çəkir.

Süleyman Əsgərin tapşırığı ilə Soltan bəyin yanına elçiliyə gəlir. O, Asya ilə rastlaşır. Onlar bir-birinin xoşuna gəlir. Soltan bəy qızını tacir Əsgərə verməyə razı olur.

Bu pərdədə qulluqçular Vəli ilə Telli də görüşürlər.

Atasının qərarı Gülçöhrəni ümidsiz vəziyyətə salır. O, kasıb arşınmalçını sevdiyini atasına etiraf edir.

Asya və Telli Gülçöhrəni dilə tuturlar ki, o, atasının iradəsinə tabe olsun, Gülçöhrə ümidsiz bir haldadır, lakin öz istəyində möhkəmdir.

Dördüncü pərdə

Əsgərin evində qəşəng, qaydaya salınmış otaq. Gülçöhrəni zorla buraya gətirirlər. O özünü öldürmək istəyir. Lakin birdən o, aşınmalçının mahnısını eşidir. Qorxu və sevinclə onun qarşısına atılır və tacir Əsgərin simasında öz sevgilisini tanıyır.

Əsgər məsələni başa salandan sonra Soltan bəy də sevinir. O, Cahan xalaya evlənir. Süleymanla Asya, Telli ilə Vəlinin taleyi də xoşbəxtliklə yoluna düşür.


   
<<< Geri   

 

  © Musigi dunyasi, 2009