İnstrumental əsərləri

Ü. Hacıbəyovun intsrumental musiqi sahəsində əsərləri sayca az olsa da, onlar öz bədii kamilliyinə görə bəstəkarın digər əsərləri ilə bir sırada durur və dinləyicilər tərəfindən çox sevilir.

«Aşıqsayağı» triosu Ü. Hacıbəyovun ən gözəl və çox tanınan əsərlərindəndir.

«Aşıqsayağı» - skripka, violonçel və fortepiano alətlərindən ibarət ansambl (trio) üçün yazılmışdır. Əsər işıqlı əhval-ruhiyyəsi və ürəyəyatımlı melodiyası ilə yadda qalır. «Arazbarı» əsəri zərbi-muğamın orkestr üçün işlənilməsinə əsaslanır. Bu, ilk dəfə «Leyli və Məcnun» operasında V şəkilə orkestr girişi kimi veilmişdir, sonralar müstəqil əsər kimi də ifa olunmağa başlamışdır.

«Cəngi» pyesi də Ü. Hacıbəyovun çox sevilən əsərlərindən biridir. Bu pyes müxtəlif xalq çalğı alətləri və fortepiano üçün yazılmışdır. Bəstəkar İsmayıl Hacıbəyov «Cəngi» pyesini fortepiano və simfonik orkestr üçün işləmişdir. Həmin əsər görkəmli pianoçu Fərhad Bədəlbəylinin ifasında möhtəşəm, xalqın mübarizə himni kimi səslənir.  


<<< Geri   

 

  © Musigi dunyasi, 2009