Operalar


Koroğlu. Əsər haqqında məlumat

Yazılma tarixi: 1932-1936-cı illər.

İlk tamaşa: 1937, 30 aprel, Bakı.

Libretto müəllifi: Məmməd Səid Ordubadi və Heydər İsmayılov.

Ədəbi əsası:
«Koroğlu» dastanı (XVII əsr)

Tarixi əhəmiyyəti:
Azərbaycanda ilk klassik operadır.

Dirijorlar:

Üzeyir Hacıbəyov (ilk tamaşa),

Əşrəf Həsənov, Niyazi, Rauf Abdullayev.

Rejissorlar:

İsmayıl Hidayətzadə (ilk tamaşa),

Mehdi Məmmədov, Firudin Səfərov

Koroğlu rolunun ifaçıları:

Bülbül (ilk ifaçı), Lütfiyar İmanov, Həsən Enami, Ülvi Qılınc.

Nigar rolunun ifaçıları:

G.İsgəndərova (ilk ifaçı),

Firəngiz Əhmədova, Fidan Qasımova, Xuraman Qasımova, Qənirə Kərimova.

Nəşr olunmuşdur: klavir, partitura
 


   
<<< Geri   

 

  © Musigi dunyasi, 2009