Operalar


Leyli və Məcnun. Əsər haqqında məlumat

Yazılma tarixi: 1907-ci il

İlk tamaşası: 1908-ci il, 25 yanvar, Bakı.

Libretto müəllifi: Üzeyir Hacıbəyov.

Ədəbi əsası: Füzulinin «Leyli və Məcnun» poeması (XVI əsr)

Əsərin tarixi əhəmiyyəti

- Şərqdə ilk operadır

- Azərbaycanda opera sənətinin bünövrəsini qoymuşdur.

- İlk muğam – operadır.

Dirijorlar:

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev (ilk tamaşada),
Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev, Əfrasiyab Bədəlbəyli, Kazım Əliverdibəyov, Cavanşir Cəfərov.

Rejissorlar:

Hüseyn Ərəblinski (ilk tamaşa),
Soltan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Firudin Səfərov.

Məcnun rolunun ilk ifaçısı:

Hüseynqulu Sarabski

Məcnun rolunun ifaçıları (müxtəlif illərdə):

Əliövsət Sadıqov, Qulu Əsgərov, Arif Babayev, Canəli Əkbərov, Alim Qasımov, Mənsum İbrahimov və b.

Leyli rolunun kişi ifaçıları:


Əbdülrəhim Fərəcov (ilk ifaçı), Əhməd Ağdamski

Leyli rolunun qadın ifaçıları (1920-ci illərdən sonra):

Sürəyya Qacar, Həqiqət Rzayeva, Rübabə Muradova, Zeynəb Xanlarova, Səkinə İsmayılova, Mələkxanım Əyyubova, Nəzakət Teymurova, Aygün Bayramova və b.

Nəşr olunmuşdur: libretto – 1912, klavir – 1959, partitura – 1983

Film opera çəkilmişdir: 1996, «Azərbaycantelefilm» (rej. Nazim Abbas və Ş.Nəcəfzadə)

Sayt. (http://leyli-mejnun.musigi-dunya.az)

   
<<< Geri   

 

  © Musigi dunyasi, 2009