Musiqili komediyalar


O olmasın, bu olsun. Musiqi xarakteristikası


Əsər Müqəddimə ilə başlanır. Onun musiqisində komediyanın personajlarını xarakterizə edən xor mövzularından istifadə olunmuşdur.

Məşədi İbadın mahnısı özündən razı, puluna güvənərək istədiyinə nail olan qoca tacirin obrazını çox gözəl təsvir edir. «Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da» sözləri ilə oxunan mahnı onun ədalı xaraterini dərindən açır. Bəstəkar bu mahnıda «Uzundərə» lirik xalq rəqsinin melodiyasından istifadə etmişdir.

Rüstəm bəylə Məşədi İbadın dueti onların sövdələşməsindən bəhs edir. «Darçını» xalq rəqs melodiyası vasitəsilə bəstəkar hər iki qəhrəmanın iç üzünü açmağa nail olmuşdur.

Sərvər ilə Gülnazın dueti Füzulinin qəzəlinə əsaslanır. Onların bir-birin məhəbbətini dərin, səmimi hisslərlə açıqlayan zərif, xəyalpərvər musiqi məzmununa malikdir. Əsərdə xor səhnələri böyük yer tutur. Xorlar əsasən satirik obrazların kütləvi musiqi portretini yaradır.

Məşədi İbadın və onun «qoluzorlu» dostlarının, şəhər qoçularının «Ey kimsən orda, aç qapını» xoru marş xarakterli olub, Sərvərlə Gülnazı hədələməsini təsvir edir. Qonaqların xoru, hamançıların xoru və s. də maraqlıdır.

Məşədi İbadla Sənəmin səhnəsi isə əsərin finalında hadisələrin yekunu olub, xorla müşayiət olunur.  

   
<<< Geri   

 

  © Musigi dunyasi, 2009