Operalar


Leyli və Məcnun

Müqəddimə- I pərdə.1-ci şəkil

klavir
Proloq-xor (Şəbi-Hicran)-I pərdə.1-ci şəkil klavir
Mahur-hindi (Məcnun)- I pərdə.1-ci şəkil klavir
Leyli və Məcnunun dueti - I pərdə.1-ci şəkil klavir
Qızların və oğlanların xoru- I pərdə. 1-ci şəkil klavir
Trio (Məcnunun atası, Məcnunun anası və Məcnun) - I pərdə. 1-ci şəkil klavir
Leyli və İbn-Səlamın dueti - III pərdə. 3-cü şəkil klavir
Bayatı-şiraz - IV pərdə.4-cü şəkil klavir
Qızların xoru (xəyal) - IV pərdə.4-cü şəkil klavir
Nofəlin xor ilə səhnəsi: - IV pərdə.4-cü şəkil klavir
Məcnunun şikayəti - V pərdə.5-ci şəkil klavir
Bayatı-kürd (Məcnun) - 6-cı şəkil klavir
klavir
<<< Geri   

 

  © Musigi dunyasi, 2009