Musiqili komediyalar


Arşın mal alan

Əsgərin ariyası klavir
Süleymanın mahnısı klavir
Əsgərin nəğməsi klavir
Əsgərin və Gulçöhrənin dueti klavir
Gülçöhrənin ariyası klavir
Qızların xoru klavir
Asyanın nəğməsi klavir
Vəli ilə Tellinin dueti klavir
Soltan bəyin mahnısı klavir
Gülçöhrənin naləsi klavir
Cahanın mahnısı və rəqs klavir

 

<<< Geri   

 

  © Musigi dunyasi, 2009