Səs xatirələri

H.Əliyev - Ü.Hacıbəyovun 110-illiyinə həsr olunmuş gecə


Ə.Abbasov - Veriliş: «Üzeyirin musiqi dünyası»
Bülbül - Veriliş: «Üzeyir yaşayır xatirələrdə»
S.Ələsgərov - Veriliş: «Dahi sənətkara məhəbbət»
F.Əmirov - Radiogecə «Üzeyir Hacıbəyov»
R.Xəlilov - Veriliş: «Xatirələr dil açır»
Y.Kələntərli - Veriliş: «Üzeyir yaşayır xatirələrdə»
Q.Qarayev - Radiogecə «Üzeyir Hacıbəyov»
A.Məlikov - Veriliş: «Üzeyirin musiqi dünyası»
S.Rüstəm - Radiogecə «Üzeyir Hacıbəyov»
S.Rüstəmov - Radiogecə «Üzeyir Hacıbəyov»
X.Şuşinski - Veriliş: «Üzeyir yaşayır xatirələrdə»

 

<<< Geri   

 

  © Musigi dunyasi, 2009